Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EU 2016/679 rendelet alapján nyilatkozom, hogy az általam önként megadott adatok kezeléséhez hozzájárulok.

Tudomásul veszem, hogy az adatok kezelése kizárólag az ajánlatkérést követő ajánlattételhez szükségesek, valamint további kapcsolat létrejötte előtt az állapotfelmérést, tanácsadás gördülékeny mivoltát hivatottak szolgálni. Harmadik személynek csak abban az esetben adhatóak ki, ha az egészséget súlyosan veszélyeztető helyzet áll fenn.

Az oldalon szereplő fotók az oldal tulajdonosának birtokában állnak, engedély nélküli felhasználásuk szigorúan TILOS!